Hoogwater in Nederland van minuut tot minuut

Hoogwater bij Dordrecht vanmiddag»
Hoogwater bij Dordrecht vanmiddag Margriet Hak / NOS Ooggetuige

Door de vele regen en een aanlandige wind heeft Nederland te maken met hoogwater. Vooral de noordelijke provincies hebben er last van. Voor een groot deel van de kuststrook gaf Rijkswaterstaat een waarschuwing voor hoogwater af. Lees hier de ontwikkelingen van 5 januari van minuut tot minuut.

22.59 uur: Einde liveblog

We sluiten dit liveblog af. Voor het laatste nieuws over het hoogwater in Nederland kunt u de berichtgeving op NOS.nl volgen.

22.34 uur: Oost-Groningen

In Oost-Groningen stijgt het waterpeil toch sneller dan het waterschap daar eerder verwachtte. Bovendien stroomt het tot nu toe niet snel genoeg de bergingspolders Kropswolderbuitenpolder en Westerbroekstermadepolder in. Er worden twee extra gaten gemaakt. Daarnaast wordt een nieuwe noodbergingsgebied onder water gezet: Hamdijk bij Nieuweschans. Hamdijk kan zo'n 800.000 kubieke meter water opvangen.

21.15 uur: Lauwersmeer

De sluizen van het Lauwersmeer naar de Waddenzee kunnen op zijn vroegst vanaf zaterdag weer open, meldt verslaggever Jessica van Spengen bij het Waterschap Friesland. Het zeewaterniveau is vooral door de wind te hoog. Overigens stijgt het waterpeil in het Lauwersmeer niet meer.

21.07 uur: Groninger Museum ontruimd

Het Groninger Museum wordt ontruimd. Eerder (zie 18.44 uur) zei het museum dat nachtwachten zouden worden ingezet om de waterstand rond het gebouw te controleren. Na een gesprek met het waterschap is besloten alsnog tot ontruiming over te gaan, omdat de verwachte waterstand 20 centimeter boven het ontruimingspeil van het museum ligt.

20.46 uur: Dijkbewaking Friesland gestopt

Het waterschap Friesland meldt dat de extra bewaking van de zeedijken is beëindigd. Dat komt omdat het hoge water in de Waddenzee aan het zakken is. Afgelopen uur zakte het water al met 16 centimeter, van 286 cm naar 270 cm boven NAP. Oorzaak van het zakkende water is dat het minder hard waait en het tij is gekeerd.

20.23 uur: Water Dordrecht stijgt

In Dordrecht wordt vannacht rond 3.20 uur een stand van 2,39 meter boven NAP verwacht. Dat is 23 centimeter hoger dan om 17.00 uur vanmiddag. Vandaag waren al kades langs de binnenhavens en Oude Maas deels onder water komen te staan.

20.01 uur: Kade loopt over bij Grou

Op het eiland De Burd bij Grou loopt het water over de kade. Het gaat om een stuk van 200 meter. De gemeente had bewoners van het eiland eerder al opgeroepen vrijwillig te evacueren. Ze moeten voor middernacht weg zijn, vindt de gemeente, omdat het water morgenochtend vroeg hun huizen bereikt. Ook wordt de elektriciteit afgesloten en komt de weg naar de pont onder water.

19.13 uur: Ook bij Maas gaan de pompen aan

Het waterschap Roer en Overmaas plaatst morgen uit voorzorg kwelwaterpompen langs de Maas bij Itteren, Geulle aan de Maas en Elsloo. Dit in verband met het stijgende water in de Maas, zijrivieren en beken. Ook worden enkele afsluiters in riolen dichtgezet om het achterliggende gebied te beschermen. Het waterschap en Rijkswaterstaat verwachten vooralsnog geen problemen met hoogwater in Limburg zoals in het Noorden.

19.07 uur: Hoe zijn de problemen met hoogwater ontstaan?

18.44 uur: Groninger Museum zet nachtwacht in

Het Groninger Museum zet nachtwachten in om de waterstand rond het museum, dat in een kanaal is gebouwd, in de gaten te houden. Vooralsnog worden de benedenzalen niet ontruimd.

18.41 uur: Fries callcenter voor wateroverlast

Friezen die willen weten waar ze aan toe zijn bellen massaal met het waterschap of de gemeente. In Friesland kunnen ze vanaf vanmiddag terecht bij een speciaal ingericht callcenter. Berend Henk Huizing van Waterschap Friesland vertelt er meer over.

18.33 uur: Foto's hoogwater

Bekijk hier een bijzonder mooie fotoserie van het hoge water bij de Waal van Dave van Hattem.

18.13 uur: KNMI: geen code oranje meer

Het KNMI heeft de waarschuwing voor extreem weer beëindigd. Het weerinstituut waarschuwt nog wel voor zware tot zeer zware windstoten langs de kust en in het Waddengebied. Eerder gaf het KNMI een code oranje voor verschillende delen van het land, maar die waarschuwing werd aan het begin van donderdagavond weer ingetrokken.

18.10 uur: Schatting verzekeraars: 10 miljoen stormschade

De afgelopen dagen regende het schademeldingen bij de verzekeraars. Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars, schat in dat het samen neerkomt op zo'n 10 miljoen euro aan claims.

18.07 uur: Schiphol

Schiphol verwacht vanavond nog meer annuleringen en vertragingen. Over de situatie morgen wordt vanavond rond 21.30 uur meer bekend. Vanmorgen en vanmiddag zijn tussen de 40 en 50 vluchten geannuleerd. De gemiddelde vertraging per vlucht is opgelopen tot een uur. Dat was aan het begin van de middag nog een half uur.

18.06 uur: Eén dode in Duitsland door storm

Door de storm zijn in Duitsland één dode en meerdere gewonden gevallen. In Beieren kwam een 43-jarige automobiliste om het leven, toen een tegenligger door een windvlaag op de verkeerde weghelft terechtkwam. Dat leidde tot een frontale botsing die de vrouw fataal werd.

18.04 uur: Deltacommissaris Wim Kuijken over hoogwater

Nederland heeft overlast door hoogwater. Deltacommissaris Wim Kuijken denkt dat dit in de toekomst vaker gaat voorkomen. Volgens hem moet Nederland maatregelen nemen om de dijken in goede conditie te houden. Verslaggever Bram Schilham in gesprek met Kuijken.

18.02 uur: 'Situatie onder controle'

Verslaggever Pauline Broekema in het NOS Journaal van 18.00, vanuit de provincie Groningen:

"In Tolbert gaat het nu goed. De kans dat de dijk doorbreekt is steeds kleiner. De situatie lijkt onder controle. Voor de rest van de provincie Groningen is de situatie ook overzichtelijk. Vanavond worden wel nog extreem harde windstoten en regen verwacht, dus de dijken worden voortdurend in de gaten gehouden."

Ook volgens Peter Rehwinkel, burgemeester van Groningen, is het grootste gevaar geweken. De situatie blijft wel kritiek, zegt hij erbij. Het advies om te evacueren, dat geldt voor 85 bewoners van de polder, geldt daarom nog steeds.

17.53 uur: Storm Zuid-Holland lijkt voorbij

In verschillende plaatsen in Zuid-Holland kwam het water vandaag erg hoog, maar tot ernstige problemen heeft het niet geleid. RTV Rijnmond: "Op veel plekken liep het water over de kades, maar uiteindelijk zorgde het hoge water nergens in de regio voor extreem gevaarlijke situaties. De storm lijkt inmiddels voorbij."

17.41 uur: Konikpaard op het droge

Het konikpaard dat vanmiddag voor vertraging zorgde bij het laten vollopen van de Kropswolderbuitenpolder, is op het droge, meldt RTV Noord. Bekijk hier een foto van het paard.

17.28 uur: Balgstuw Kampen blaast zich op

Vanmiddag heeft de balgstuw in de IJssel bij Kampen zichzelf volgeblazen.

Luchtbeelden balgstuw Kampen:

17.01 uur: Veerdiensten uit de vaart

De waddeneilanden ten noorden van Texel hebben de meeste veerdiensten uit de vaart genomen. Van en naar Vlieland varen sinds vanmorgen geen veerboten meer en sinds vanmiddag zijn ook de diensten bij Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog geschrapt. Er zijn alleen nog enkele veerdiensten tussen Terschelling en Harlingen, maar die zijn alleen voor voetgangers.

16.57 uur: Zandzakken uitgedeeld in Dordrecht

In Dordrecht dreigt de Maas buiten haar oevers te treden. Vandaar dat de gemeente besloot om bewoners van de laaggelegen gebieden zandzakken te geven. John Sarbach sprak er met Frans Willemse van Stadbeheer.

16.55 uur: Noodpompen naar Leek

Rijkswaterstaat heeft vier noodpompen naar Leek gebracht om in Groningen en Friesland het overtollige water weg te pompen. Het waterschap Noorderzijlvest had om de extra hulp gevraagd. Staatssecretaris Joop Atsma denkt dat de pompen vandaag of morgen al in werking zullen zijn.

16.41 uur: Vluchten geannuleerd

Op Schiphol zijn veertig tot vijftig vluchten geannuleerd. Vertragingen kunnen oplopen tot een uur. De precieze oorzaak voor de annuleringen kunnen ze bij Schiphol niet zeggen, omdat het ook van de afzonderlijke vliegmaatschappijen afhangt.

16.39 uur: 'Geen acute dreiging in Groningen'

Verslaggever Rienk Kamer is in Groningen. Daar is geen acute dreiging door het hoogwater, werd vanmiddag verteld op een persconferentie

16.32 uur: Polders onder water gezet

Bij Burgum en Grou in Friesland worden polders onder water gezet om het waterpeil in de kanalen en sloten te verlagen. De betrokken polders zijn bestemd om in nood overtollig water op te vangen.

16.26 uur: Recreatiepark ontruimd

In de gemeente Boarnsterhim is een recreatiepark ontruimd. Een aantal mensen woont er vast, anderen zijn er op vakantie. Zij worden opgeroepen om te vertrekken, maar dat is niet verplicht. Het gebied staat al blank en het risico is dat er meer water het terrein op loopt. Het gaat om ongeveer 230 recrecrateiewoningen en ongeveer 124 bewoners. Ook mensen op een achtergelegen eiland, dat via dit recreatiegebied bereikbaar is, worden opgeroepen te vertrekken. Het gaat om 26 vaste bewoners en enkele recreanten.

16.16 uur: Pier van Holwerd

De pier van Holwerd dreigt onder te lopen en wordt ontruimd. Dat is vervelend voor mensen die daar hun auto hebben staan, die kan nat worden.

16.15 uur: Willemijn Hoebert legt uit

NOS-weervrouw Willemijn Hoebert geeft toelichting bij het stormweer dat her en der voor overlast zorgt:

16.07 uur: Dijkdoorgang Delfzijl gesloten

Waterschap Noorderzijlvest heeft om 16.00 uur dijkdoorgangen in Delfzijl gesloten. Door de hevige storm en het hoge water op zee wordt een waterstand verwacht van 3.40 meter boven NAP. Dat is bijna 2 meter hoger dan normaal. De afsluiting is nodig om Delfzijl te beschermen tegen overstromingen. Het is nog niet bekend wanneer de dijkdoorgangen weer opengaan.

15.59 uur: KNMI: 2012 extreem nat

Het jaar 2012 is extreem nat begonnen. Waar in de hele maand januari gemiddeld tussen de 60 en 80 millimeter neerslag valt, is die hoeveelheid al in krap vijf dagen over met name Noordoost-Nederland uitgestort. Dat blijkt uit cijfers van het KNMI.

15.49 uur: Busstation Zaandam afgesloten

Bij het NS-station in Zaandam heeft de storm enkele dakpannen naar beneden geblazen. De politie heeft daarom het aangrenzende busstation afgesloten. Ook is een deel van de provinciale weg N203 tussen Zaandam en Uitgeest afgezet.

15.35 uur: Groningen

De provincie Groningen verwacht dat het water niet over de dijken komt. Het water stijgt nog wel. Vannacht om 1.00 uur wordt het hoogste peil bereikt.

15.25 uur: Hoogwater Dordrecht

Nick Janssen maakte de volgende foto in Dordrecht. Kijk vooral naar de grafiti rechtsonder, die door het hoge water zo goed als verdwenen is:

15.23 uur: Geen evacuaties Dordrecht

Een woordvoerder van Zuid-Holland Zuid heeft laten weten dat er voor Alblasserdam en Dordrecht geen evancuatieplannen zijn. Wel zijn de bewoners geïnformeerd over eventuele wateroverlast. Op Twitter wordt druk gespeculeerd over eventuele evacuaties, maar die berichten hoeven vooralsnog niet serieus genomen te worden.

15.15 uur: Nog steeds code oranje

Voor Noord-Holland, Friesland en Groningen geldt nog steeds code oranje. Dat blijft de komende uren ook zo. Wat betreft de neerslag hebben ze daar nu wel het ergste gehad. Wel zijn er nog steeds buien, maar niet meer de aanhoudende regen. De waarschuwing is dan ook vooral voor de harde wind bij die buien. Op Ameland is 118 km/h gemeten. Voor de rest van het land geldt code geel.

15.08 uur: Auto's weg bij kade

Automobilisten die hun auto hebben geparkeerd op de kades van de Waal in Tiel en de Rijn bij Arnhem, moeten hun voertuig daar weghalen. Rijkswaterstaat verwacht dat de kades uiterlijk vrijdag onder water zullen lopen wegens de stijgende waterstand in de grote rivieren.

15.06 uur: Nauwelijks evacués Tolbert

Bij de Tolberter Pettenpolder lijkt het gevaar van een dijkdoorbraak geweken. Wel blijft het advies aan de honderd bewoners om te vertrekken, gehandhaafd. Slechts twee gezinnen zijn vertrokken.

14.42 uur: Water vannacht om 01.00 uur op hoogste punt

Volgens het Waterschap wordt vannacht om 01.00 uur in Tolbert de hoogste waterstand bereikt. Het water zal net niet over de dijk heen komen is de verwachting. Toch blijft het evacuatie-advies van kracht.

14.31 uur: Dijken doorgeprikt

Vanmiddag wordt de dijk van de Groningse Kropswolderbuitenpolder en de Westerbroekstermadepolder doorgestoken. Daardoor kan het water naar de bergingspolders stromen. De dijk zou eigenlijk al eerder worden doorgeprikt, maar er liep nog een paard in het gebied en dat moest eerst in veiligheid worden gebracht.

14.27 uur: Circa 30 vluchten geannuleerd

Op Schiphol zijn vandaag circa 30 vluchten geannuleerd. Verder zijn de meeste vluchten gemmiddeld met een half uur vertraagd.

14.24 uur: Militairen aangekomen in Leek

Vijftig militairen zijn in Leek aangekomen. Zij worden mogenlijk ingezet als de situatie met de dijk bij Tolbert daar om vraagt. Defensie heeft ook twee boten, twee ziekenauto's en ongeveer 10 vrachtwagens ter beschikking gesteld.

14.18 uur: Vaarverbod provinciale vaarwegen

Op alle provinciale vaarwegen in Friesland geldt vanaf 14.00 uur een vaarverbod in verband met de hoge waterstanden en de slechte weersomstandigheden. Onder de provinciale vaarwegen vallen het Van Harinxmakanaal en het Prinses Margrietkanaal, maar het verbod geldt ook voor alle kleinere vaarwegen in de provincie. Het is ingesteld omdat de golfslag in de kanalen de doorweekte dijken in gevaar kunnen brengen. Het vaarverbod geldt tot nader bericht.

14.10 uur: Friesland zet twee gebieden onder water

Wetterskip Fryslan heeft besloten om vanmiddag twee retentiegebieden onder water te zetten. Het gaat om de Soestpolder bij Burgum en de polder Eiland Oost bij Grou. Deze polders zijn speciaal aangelegd om bij extreem hoog water te kunnen fungeren als berging voor het overtollige water.

14.04 uur: Beelden storm

Hoge golven, opspattend water, zandzakken en stuifzand aan bij IJmuiden, Kampen, Lauwersoog en Tolbert. Veel overlast, maar ook mooie beelden. Who'll stop the rain?

14.00 uur: Callcenter Wetterskip Fryslan

Wetterskip Fryslan richt vanaf 15.00 uur een callcenter in waar inwoners van Friesland en het Groninger Westerkwartier met hun vragen over de wateroverlast terecht kunnen. Het telefoonnummer is: 058-292 2222.

13.52 uur: Belg omgekomen

In het Belgische Roosdaal is door de storm een man om het leven gekomen. De 64-jarige was aan het werk aan een poort van enkele meters hoog die door de wind op hem viel. Hij was op slag dood.

13.30 uur: 4000 zandzakken in Dordrecht

In Dordrecht zijn 4000 zandzakken uitgedeeld. Het hoge zeewater dringt steeds verder de rivieren op. Enkele panden staan al onder water.

13.24 uur: Stormschade loopt op

Verzekeraar Interpolis schat de schade van de storm op zo'n 1,6 miljoen euro. Het bedrijf heeft tot nu toe 1600 schademeldingen binnengekregen.

13.17 uur: Modder blokkeert oprit A73

Rijkswaterstaat heeft de oprit en een rijbaan van de A73 bij Blerick afgesloten omdat er een grote plas met water en modder ligt. De grond onder de nieuwe taluds van de A73 is door de regen deels uitgespoeld en de weg opgelopen. Naar verwachting gaat de weg rond 14.00 uur weer open.

13.15 uur: Balgstuw blaast zich op

De balgstuw in de IJssel bij Kampen is bezig zichzelf op te blazen. Verwacht wordt dat de stuw rond 14.30 uur volledig opgeblazen is. Kijk hier naar livebeelden.

13.10 uur: 'Situatie blijft "dreigend"'

Verslaggever Jeroen Wollaars in de Tolberter Petten poldertwittert: "Situatie blijft "dreigend". Volgens computermodellen stroomt om 15.00 uur veel water hierheen. Regen en wind nemen wel af."

13.00 uur: KPN-mast Utrecht waait om

Vanochtend is nabij het stadion Galgenwaard in Utrecht een Digitennemast omgewaaid op het dak van een kantoorgebouw. De mast steekt een beetje over dakrand heen en daarom heeft de politie de straat afgezet zodat mensen er niet onderdoor kunnen lopen. De tv-ontvangst is een paar minuten weggevallen, daarna heeft een andere zendmast het overgenomen.

12.52 uur: Occupy Nijmegen 'waait weg'

Het tentenkamp van Occupy Nijmegen breekt op. De circustent waarin de demonstranten vertoefden wordt door de eigenaar afgebroken omdat hij het "met dit weer niet aandurft hem te laten staan", is te lezen op Twitter.

12.35 uur: Dieren vluchten voor water

In het Nationaal Park Lauwersmeer slaan dieren massaal op de vlucht voor het hoge water, meldt Staatsbosbeheer. Reeën, vossen, hazen en konijnen verschansen zich in hoger gelegen gebied. Ook 1000 Schotse Hooglanders en Konikpaarden hebben zich daar teruggetrokken. Staatsbosbeheer verwacht dat honderduizenden muizen en mollen de overstroming niet hebben overleefd.

12.30 uur: Nooddijk rond terrein Defensie

Rond het oefenterrein van Defensie bij De Marne in Noord-Groningen is een nooddijkje aangelegd. Dat moet voorkomen dat het water van het Lauwersmeer over de kades het gebied instroomt. Volgens een woordvoerder zit er kostbare apparatuur in de grond die op deze manier beschermd moet worden.

12.16 uur: Gevaar neemt af, verwachting gunstig

Het KNMI heeft de code oranje voor extreem weer aangepast. De waarschuwing geldt nog voor Noord-Holland, Groningen en Friesland, en niet meer voor Zeeland en Zuid-Holland. Voor de rest van het land geldt de code geel.

11.52 uur: Hoogwaterbrigade Kampen

Bekijk hier foto's van de Hoogwaterbrigade in Kampen.

11.48 uur: 'Dijk bij Tolbert houdt het'

"De dijk bij Tolbert houdt het", twittert verslaggever Jeroen Wollaars. Rond dit tijdstip is er nog een kritisch moment en dan wordt het vanmiddag tussen 15.00 en 16.00 uur weer spannend, schrijft hij.

11.45 uur: Dijkbewaking Oosterscheldedijken

Bij de Oosterscheldedijken geldt fase 2 van dijkbewaking. Die wordt ingesteld als bij Roompot Binnen een waterstand tussen de 2,5 en 3 meter wordt verwacht in combinatie met windkracht 9. De Oosterscheldekering wordt gesloten bij een waterstand van meer dan 3 meter, maar dat wordt niet verwacht.

11.40 uur: Permanente dijkbewaking Lek en Merwede

Er is permanente dijkbewaking ingesteld bij de Lek en de Merwede op de grens van Gelderland en Zuid-Holland. Verwacht wordt dat het water in de Lek, de Noord- en Beneden-Merwede door de sterke wind landinwaarts hoog zal opstuwen.

11.39 uur: Weerupdate van Gerrit Hiemstra

  • Er is vannacht in Noord-Nederland minder regen gevallen dan verwacht: 10-15mm ipv 20-25mm verwacht. Dat scheelt veel in het waterbeheer.
  • Misschien valt er vanmiddag en vannacht nog zo'm 5mm bij (dat is niet veel). Morgen zo goed als droog, zaterdag nog eens 5 mm (dat is niet veel). Zondag vrijwel droog.
  • Windmaximum wordt verwacht tussen 12.00 en 15.00 uur vanmiddag op de passage van een buienlijn. Storm aan zee, windkracht 9, verder zware, mogelijk zeer zware windstoten.
  • daarna houden we tot middernacht veel wind aan de kust, maar waarschijnlijk geen storm meer.
  • Na middernacht neemt de wind verder af.
  • Morgen is het rustig weer, opklaringen en geen neerslag van betekenis. Voor januari gewoon "mooi" weer.

Volgens weerman Gerrit Hiemstra hebben we het ergste al gehad en is het wat neerslag betreft meegevallen.

11.34 uur: Schepen kunnen Haven Rotterdam niet in

Containerterminals in de haven van Rotterdam moeten hun werkzaamheden geregeld staken vanwege de harde wind. Elf schepen kunnen de haven niet binnenvaren omdat de loodsdiensten niet meer werken vanwege het onstuimige water. Om dezelfde reden liggen er ook twee schepen te wachten om naar buiten te kunnen varen. Een van die twee is een van de grootste bulkschepen ter wereld, De Vale Rio de Janeiro uit Brazilië.

11.11 uur: Coupure Den Oever dicht

In verband met hoogwater op de Waddenzee wordt de coupure (een gat in een dijk om auto's doorheen te laten) in Den Oever uit voorzorg met balken gesloten. Vanwege hoogwater in het IJsselmeer blijven ook de sluizen in Enkhuizen en Hoorn vandaag dicht. Het water op het IJsselmeer bereikt naar verwachting om 15.00 uur het hoogste punt.

11.06 uur: Webcams

Bekijk via de webcam live de situatie in Urk, Ameland, Hoek van Holland en Scheveningen.

11.05 uur: Vertragingen lopen op tot een uur

Op Schiphol moeten passagiers nog steeds rekening houden met annuleringen en vertragingen. De vertragingen lopen op tot een uur en zijn gemmiddeld een half uur.

11.00 uur: Nog 2 gebieden onder water

Om de stad Groningen, Hoogezand en Windschoten droog te houden, laat het Waterschap nog twee natuurgebieden volstromen met water. Het gaat om de polders bij Westerbroek en Kropswolde. Afgelopen nacht is 3 miljoen kubieke meter water geloosd op de zeearm De Dollard, maar dat is niet genoeg.

10.53 uur: Dijkbewaking Zuid-Holland

Op de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten is beperkte dijkbewaking ingesteld. De dijken worden dan extra gecontroleerd door medewerkers van het Waterschap. Het Waterschap verwacht niet dat volledige dijkbewaking nodig zal zijn.

10.49 uur: 'Extra gemaal Lauwersoog nodig'

Er zou een nieuw gemaal of een spui bij Lauwersoog moeten komen. Daarmee zou volgens een waterbouwkundig constructeur van de TU Delft in de toekomst voorkomen kunnen worden dat de polder Tolberter Petten onder water komt te staan.

10.34 uur: Boeren blijven bij vee

Een aantal boeren in de polder Tolberter Petten weigert te vertrekken, zegt de burgemeester van Leek. Ze willen eerst hun vee in veiligheid brengen. De dieren kunnen worden opgevangen in een leegstaande boerderij in de omgeving. Ook heeft een aantal andere boeren in de omgeving onderdak voor het vee aangeboden.

10.29 uur: Kades rond Erasmusbrug afgesloten

In Rotterdam zijn uit voorzorg parkeerplaatsen op de kades op het Noordereiland, het eiland midden in de Maas voor de Erasmusbrug, afgesloten.

10.24 uur: Balgstuw IJssel komt omhoog

In de IJsselmonding tussen het Ketelmeer en het Zwarte Water komen vanmiddag de drie enorme ballonnen die de balgstuw vormen omhoog. De balgstuw van 250 meter lang en 10 meter breed blaast zichzelf op met water en lucht als het waterpeil binnen een uur 50 centimeter stijgt. Volgens het waterschap Groot Salland zal dat vanmiddag het geval zijn als de wind met kracht 9 uit het noordwesten gaat waaien.

10.21 uur: Vliegveld Rotterdam gewoon open

Rotterdam The Hague Airport heeft vooralsnog weinig last van de storm die boven Nederland raast. Alle vliegtuigen zijn vanochtend op tijd vertrokken.

10.14 uur: Eerste zandzakken Tolberter Petten

Een journalist van RTV Noord meldt dat de eerste zandzakken de polder Tolberter Petten worden ingereden.

10.10 uur: Foto's en beelden hoogwater Groningen

Op RTV Noord is een slideshow te zien met beelden van het hoogwater: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=106427. Ook zijn er videobeelden te zien van de evacuatie.

09.59 uur: Regen

Verslaggever Pauline Broekema meldt dat het begint te regenen in het gebied. Het extra water kan de problemen in de polder vergroten.

09.57 uur: Waterkering Kampen gaat dicht

Ook in Kampen in Overijssel leidt het hoge water nu tot overlast. Omdat door de harde noordwestenwind het water van het Ketelmeer wordt opgestuwd richting Kampen, wordt daar de waterkering gesloten. Die bestaat uit 84 schotten in de stadsmuur. Het Waterschap Groot Salland zegt dat er altijd honderd vrijwilligers klaarstaan om die schotten snel te kunnen sluiten. De vrijwilligers zijn nu aan het werk.

09.55 uur: Gaslocaties NAM buiten gebruik

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft de twee gaswinningslocaties bij het Groningse Tolbert buiten gebruik gesteld. De putten liggen in het gebied dat wordt geëvacueerd wegens een dreigende dijkdoorbraak. De putten zijn afgesloten met waterdichte afsluiters. De maatregel heeft geen gevolgen voor de gastoevoer in Nederland.

09.54 uur: Maeslantkering niet dicht

De Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg gaat waarschijnlijk niet dicht. Rond 12.40 uur wordt in Hoek van Holland de hoogste waterstand verwacht en in Rotterdam rond 14.00 uur. In Hoek van Holland, Vlaardingen en Maassluis zijn uit voorzorg enkele kades afgesloten.

09.53 uur: Ook hoogwater rivieren

De waterstand in de rivieren is door de regen in Duitsland drastisch veranderd van extreem laag naar zeer hoog. Experts maken zich nog geen zorgen, maar wel zijn er kades en uiterwaarden ondergelopen. De Rijn bij Lobith stond aan het eind van het jaar nog op 7 meter boven NAP, dat is inmiddels opgelopen tot 12,26 meter. De verwachting is dat er de komende 24 uur nog ruim 70 centimeter bij komt.

09.48 uur: Veel vertragingen treinverkeer

Ook de Spoorwegen hebben last van het onstuimige weer. Wegens blikseminslag, een geknapte bovenleiding en omgewaaide bomen zijn treinen uitgevallen, onder meer tussen Utrecht en Den Haag en tussen Utrecht, Amsterdam en Almere.

09.42 uur: Noodverordening

In de plaatsen Marum, Leek en Grootegast is een noodverordening afgekondigd. In deze verordening staat dat het bedreigde gebied is afgesloten. Mensen die er niets hebben te zoeken, krijgen geen toegang tot het gebied. Iedereen in het gebied is verplicht de aanwijzingen van de politie op te volgen.

09.41 uur: Hoogwater Friesland

Het Wetterskip Fryslân besluit later vanmorgen of het nodig is drie retentiegebieden onder water te zetten. Het gaat om de Soespolder bij Burgum, de Kinderman bij Valom en Eiland Oost bij Grou, die alledrie speciaal zijn aangelegd om overtollig water te bergen.

Volgens het waterschap lijkt het hoogste punt voorlopig bereikt, maar kan er nog steeds niet goed afgewaterd worden, omdat er geen water kan worden gespuid op de Waddenzee. In Leeuwarden is een actiecentrum geopend waar de situatie dag en nacht in de gaten wordt gehouden.

09.40 uur: Media

De bewoners van Tolberter Petten kunnen nog lachen om de situatie. "De journalisten stromen sneller het gebied in dan het water, aldus de bewoners", twittert RTV Noord-verslaggever Peter Steinfort.

09.36 uur: Zandzakken in Dordrecht

De gemeente Dordrecht stelt zandzakken beschikbaar voor inwoners vanwege het hoge water. Door de regen, verhoogde rivierafvoer en de harde wind loopt het water op sommige plekken over de kades. De zakken kunnen worden opgehaald bij een opslagterrein van Stadsbeheer en op drie plekken in het centrum, waar pallets worden neergezet.

Vandaag worden op de kades in Dordrecht borden geplaatst dat parkeren daar de komende dagen op eigen risico is.

09.31 uur: School dicht

In Gorinchem is vandaag de Gomarus scholengemeenschap gesloten vanwege het weer. De leerlingen worden pas morgen weer op school verwacht.

09.15 uur: Extra uitzending TV Noord

TV Noord brengt om 12.00 uur een extra uitzending vanwege het hoge water. De uitzending is live te volgen via de website.

09.07 uur: Bijna geen files

Ondanks het slechte weer was de ochtendspits uiterst rustig. Er was maar 20 kilometer file. Door de kerstvakantie zijn weinig mensen op de weg. In november zou er 300 kilometer file zijn geweest.

09.09 uur: Tien boerderijen

De Tolberter Petten is een 200 hectare grote polder. De helft van het gebied ligt dieper. In de polder staan 30 panden, waaronder 10 boerderijen. Enkele honderden stuks vee moeten ook weg uit het gebied.

08.51 uur: Waarschuwingen

Rijkswaterstaat waarschuwt voor hoge waterstanden in West-Holland, Den Helder, Hoek van Holland, Harlingen en Delfzijl. Mogelijk moeten waterkeringen worden gesloten. De stormvloedkering in de Hollandsche IJssel is gisteren al dichtgegaan.

08.50 uur: Boom tegen huis

In het Friese Beetgumermolen is vannacht een boom tegen een huis gewaaid. De schade lijkt mee te vallen.

08.42 uur: Geen veerdiensten naar Vlieland

Alle veerdiensten van en naar Vlieland zijn uit de vaart genomen. Naar Ameland, Schiermonnikoog en Terschelling wordt in verband met de weersomstandigheden en de hoge waterstand beperkt gevaren, zo meldden de rederijen Doeksen en Wagenborg. Veel diensten hebben gewijzigde afvaarttijden. Verslaggever Mathijs van der Wiel voor gisteravond mee op de voorlopig laatste boot van Harlingen naar Vlieland.

08.40 uur: Groninger museum niet ontruimd

Verslaggever Rienk Kamer laat weten dat de laaggelegen zalen van het museum in de stad Groningen voorlopig niet worden ontruimd. Aan het eind van de dag krijgen we een nieuw advies voor morgen, dus dan beslissen we opnieuw, zegt een woordvoerder. "Het waterschap verwacht dat het water behoorlijk gaat stijgen, dus het is heel spannend."

08.18 uur: Hotel beschikbaar

Geëvacueerden wordt opgeroepen zo veel mogelijk bij familie of vrienden onderdak te zoeken. Wel heeft de gemeente Groningen een hotel achter de hand voor wie dat niet lukt. De verwachting is dat de bewoners enkele dagen uit het gebied moeten wegblijven.

08.07 uur: Rehwinkel: verstandig om te vertrekken

Burgemeester Rehwinkel van Groningen stelt dat er geen acute noodsituatie is, maar roept de inwoners van de polder wel op weg te gaan. "We houden er rekening mee dat het water over de dijk zal komen en er is een kleine mogelijkheid dat er een dijkdoorbraak zal zijn. De situatie is niet heel erg ernstig, maar als er water komt, moet de elektriciteit uit, kan het vervoer niet meer gegarandeerd worden en komen de koeien in het water te staan. We hopen dat mensen zelf inzien dat het verstandig is om het gebied uit te gaan."

08.07 uur: Evacuatie vrijwillig

Verslaggever Rienk Kamer laat na een persconferentie van de autoriteiten weten dat de eerste bewoners van de polder Tolberter Petten zijn vertrokken.

07.59 uur: Pauline Broekema in Tolbert

07.45 uur: Wind draait

Weerman Johnny Willemsen van Weeronline zegt dat de wind afgelopen nacht is gedraaid van zuidwest naar west. In de middag draait de wind verder naar het noordwesten en neemt in de kustgebieden toe tot kracht 9. Dat betekent dat het water in de Noordzee in de richting van de Nederlandse kust wordt opgestuwd. Daardoor kunnen de waterschappen het overtollige water niet kwijt.

07.34 uur: File door storm

Op de A4 tussen Amsterdam en Den Haag staat bij Hoogmade vijf kilometer file. Vanochtend is er bouwafval op de weg gewaaid, waarna auto's via de op- en afrit moesten worden omgeleid. Het afval is inmiddels opgeruimd, maar de file moet nog oplossen.

07.26 uur: Minder vluchten Schiphol

Schiphol heeft ook last van de storm. Tot nu toe zijn zo'n vijftien vluchten uitgevallen, zowel binnenkomende als vertrekkende vluchten. De luchthaven denkt dat de hinder nog tot ver in de dag zal duren.

07.17 uur: Evacuatie

Verslaggever Rienk Kamer zegt dat in de polder Tolberter Petten 85 bewoners het verzoek gekregen te evacueren, onder wie enkele boeren. Sommige willen eerst nog koeien melken. Het gaat om een vrijwillige evacuatie.

Defensie is aanwezig met boten, vrachtwagens en ambulances. De autoriteiten denken dat het wel een paar dagen kan duren.

Het waterschap houdt rekening met overstroming van de dijk in plaats van een doorbraak. Het diepste punt van de polder is een meter, dus het water kan er een meter hoog komen te staan.

07.01 uur: ANWB waarschuwt

De ANWB waarschuwt om de weg op te gaan met een motor, aanhangwagen of lege caravan. Volgens de organisatie kan het door de zware windstoten ineens gevaarlijk worden op de snelweg.

Deel deze pagina

Video

Stormachtige dag in Nederland

In het hele land was er vandaag hinder door de storm. Een overzicht.

Video en Audio

Meer video en audio