Vijf vragen over studentenprotest

Studenten protesteren in de Tweede Kamer: kleed ons niet uit»
Studenten protesteren in de Tweede Kamer: kleed ons niet uit NOS

1. Waar protesteren de studenten tegen?

Staatssecretaris Halbe Zijlstra heeft forse bezuinigingen aangekondigd. Hij wil die onder meer realiseren door het zogenoemde langstuderen aan te pakken.

Studenten die meer dan een jaar studievertraging oplopen, moeten jaarlijks 3000 euro extra aan collegegeld gaan betalen. De boete gaat met ingang van het komende studiejaar in en geldt ook voor studenten die nu al studievertraging hebben opgelopen. Dat zijn er veel.

De studenten wijzen erop dat de vertraging vaak komt doordat zij ervaring opdoen in het bestuur van een studentenvereniging of op een buitenlandstage. Die ervaring wordt ook gevraagd door werkgevers, zeggen ze.

2. Ook de instellingen zijn boos. Waarom?

Ook hogescholen en universiteiten worden afgerekend op het langstuderen. Zij worden vanaf komend studiejaar 3000 euro gekort per student die meer dan een jaar studievertraging oploopt.

Deze kortingen moeten samen met de boetes voor studenten 370 miljoen euro per jaar opleveren. Volgens de instellingen komt dit neer op de grootste bezuiniging op het hoger onderwijs sinds de jaren tachtig.

De bezuinigingen gaan volgens hen ten koste van 2.500 banen van docenten en hoogleraren en zal de kwaliteit van het onderwijs aantasten.

3. Hoe laat begint de demonstratie en wie zijn er?

De demonstratie begint om 13.00 uur op het Malieveld in Den Haag en is een initiatief van de studentenbonden ISO (Interstedelijk Studentenoverleg), LSVb (Landelijke Studentenvakbond) en van de Landelijke Kamer van Verenigingen.

Er worden duizenden studenten verwacht. De organisatie hoopt zelfs op meer dan tienduizend. Via Facebook hebben zich in elk geval zo'n 13.000 studenten aangemeld.

Diverse politici, onder anderen PvdA-leider Cohen en D66-leider Pechtold, zullen spreken. SP-leider Roemer had ook op het podium willen staan, maar mocht niet van de organisatie omdat zijn partij al aan een forumdiscussie meedoet. Hij is ernstig teleurgesteld.

Bijzonder is dat de HBO-raad en de VSNU (vereniging van universiteiten) de demonstratie steunen. Meestal staan studenten en colleges van bestuur bij dit soort gelegenheden tegenover elkaar. Dit keer hebben verschillende hogescholen en universiteiten hun studenten collegevrij gegeven.

Voorafgaand aan de bijeenkomst op het Malieveld trekken hoogleraren in een demonstratieve cortège (een optocht in toga) door Den Haag om een Bijzondere Academische Zitting bij te gaan wonen.

4. Waarom op 21 januari?

Halbe Zijlstra is vrijdag jarig. Hij wordt 42. De studenten willen hem als cadeau een Malieveld vol studenten aanbieden. De jarige heeft laten weten dat hij zeker zijn gezicht zal laten zien.

5. Gaat de demonstratie iets veranderen?

Daar lijkt het niet op. Staatssecretaris Zijlstra houdt vast aan de langstudeerdersregeling en wijst erop dat er over een paar jaar juist geld bij komt voor het hoger onderwijs.

Hij noemt het aantal ontslagen dat volgens de instellingen kan vallen overdreven en zegt dat besturen zelf kunnen invullen hoe zij geld besparen.

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio