De belangrijkste maatregelen voor 2011

Het koffertje van Financiën»
Het koffertje van Financiën ANP

Het kabinet-Balkenende IV heeft zijn plannen voor 2011 gepresenteerd. De miljoenennota is vanwege de demissionaire status van het kabinet "beleidsarm", maar bevat toch ingrijpende maatregelen.

De belangrijkste punten op een rijtje.

 • accijns pakje sigaretten met 25 cent omhoog

 • kinderopvang wordt vanaf 2012 duurder

 • kindertoeslag in 2015 wordt verlaagd met een bedrag dat oploopt tot 445 miljoen euro in 2015

 • minder geld voor inburgering

 • partnertoeslag in de AOW met 8 procent omlaag

 • boetes voor bijv. te hard rijden in 2011 met 15 procent omhoog en in 2012 met nog eens 20 procent

 • zorgpremie met 100 euro omhoog (hier komt fiscale compensatie tegenover te staan)

 • eigen risico in de zorg (nu: 165 euro) volgend jaar met 5 euro omhoog, en in 2012 met nog eens 40 of 45 euro

 • er komt een eigen bijdrage voor de psychiater van 90 of 175 euro

 • pil voor vrouwen ouder dan 21 jaar uit het basispakket

 • mondzorg voor 18- tot 21-jarigen uit het basispakket

 • rollators, krukken en looprekjes zelf betalen

 • hulp bij stoppen met roken komt in het basispakket

 • 500 extra wijkagenten en evenveel forensisch assistenten

 • 200 kilometer nieuwe snelwegen, onder meer de A15 bij Rotterdam wordt verbreed

 • bezuiniging van 1,3 miljard euro op de ambtenarensalarissen

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio