Hoe zit het met de ziektekosten?

UMCG in Groningen»
UMCG in Groningen Frenkieb - Flickr / Creative Commons - by

De kosten van de gezondheidszorg blijven sterk stijgen. In 2010 gaat het om tientallen miljarden. Dus moet er bezuinigd worden. Een ambtelijke werkgroep heeft een aantal ingrijpende voorstellen gedaan, zoals de verhoging van het eigen risico naar 775 euro per jaar en een eigen bijdrage van 5 euro voor een bezoek aan de huisarts.

Wat willen de politieke partijen? Wat betalen we nu aan zorgkosten? En hoeveel stijgen de zorgkosten eigenlijk?

Hier de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje.

Wat willen de politieke partijen?

D66afschaffen eigen risico, invoering eigen bijdrage (10 procent van de kosten met maximum) niet noodzakelijke zorg uit basispakket, pil blijft - tot 18 jaar; invoering zorgsparen
SPgeen eigen risico; inkomensafhankelijke premie; zorgtoeslag overbodig
GroenLinkseigen risico inkomensafhankelijk; financiering meer inkomensafhankelijk; pil in het basispakket houden; zorgtoeslag afschaffen
PvdAiedereen eigen risico 210 euro; zorgtoeslag overbodig; compensatie chronisch zieken/gehandicapten
ChristenUnie

eigen risico inkomensafhankelijk 200 euro lage inkomens, 400 euro middeninkomens, 600 euro hoge inkomens; beperking basispakket (pil boven 21 jaar eruit) ; eigen bijdrage bij onnodig gebruik Eerste Hulp/ziekenhuis

CDA

"beter vormgegeven" eigen risico; behoud zorgtoeslag

SGPeigen risico inkomensafhankelijk; beperking basispakket
PVVgeen verhoging eigen risico
VVDeigen risico 300 euro; huisarts onder eigen risico; beperking basispakket
Partij voor de Dierengeen verhoging eigen risico, geen eigen bijdrage voor huisarts
TONminder premie voor mensen die letten op hun gezondheid

Er is geen meerderheid voor een van de voorstellen. De linkse partijen, PvdA, SP, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP zijn voorstander van een inkomensafhankelijke premie of eigen risico. De Partij voor de Dieren en de PVV willen dat er niets veranderd aan het risico.

Hoe zit het nu met het eigen risico?

Sinds 2008 is het verplicht eigen risico ingevoerd. Dit betekent dat iedere verzekerde bij gemaakte kosten een vast bedrag moet betalen aan de zorgverzekeraar. Dit jaar is dit bedrag 165 euro, in 2009 was tien euro minder, in 2008 150 euro.

Bepaalde kosten zijn uitgesloten van dit verplichte eigen risico. Het gaat dan om het huisartsbezoek, kraamzorg, verloskunde en de tandheelkunde tot 22 jaar. Chronisch zieken en gehandicapten krijgen jaarlijks 54 euro compensatie. Het idee van dit eigen risico is om het gebruik van de gezondheidszorg te ontmoedigen. Voor 2008 bestond de no-claim, een verzekerde kon 255 euro terugkrijgen. Los van het verplichte deel kan iemand ook een vrijwillig eigen risico afspreken met zijn verzekeraar, dit om de hoogte van de maandelijkse premie te verlagen.

Wat zit er in het basispakket?

De overheid bepaalt jaarlijks de inhoud van het basispakket dat verzekeraars aan iedereen moeten aanbieden, ongeacht leeftijd, inkomen of gezondheid van de persoon. Voor dit pakket vragen de verzekeraars een vaste maandelijkse premie, die varieert tussen de 95 en 105 euro.

De werkgever houdt op het loon ook nog een inkomensafhankelijk bijdrage in. En mensen met een laag inkomen komen in aanmerking voor een zorgrpremie, een financiële compensatie. Voor een alleenstaande, die minder dan 26.000 euro verdient, kan dat maximaal 432 euro zijn.

In het basispakket zit momenteel onder meer geneeskundige zorg (huisarts, ziekenhuis, medisch specialisten, verloskundigen), geneesmiddelen, ivf (drie behandelingen), de pil, kraamzorg, medische hulpmiddelen, beperkt fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering, tandheelkundige zorg tot 22 jaar, specialistische tandheelkunde en het kunstgebit, ziekenhuisverblijf, ziekenvervoer per ambulance en zittend vervoer. Sommige politieke partijen pleiten voor een beperking van het basispakket, zoals D66, de ChristenUnie en de VVD.

Hoe hard lopen de kosten van de gezondheidszorg op?

De jaren zijn de kosten van de gezondheidszorg fors gestegen. Deze groei komt niet alleen door de vergrijzing, stelt het RIVM. Ook werkt er steeds meer personeel in de zorg met een beter salaris en komen er steeds betere en duurdere behandeltechnieken.

Een overzicht van de kosten van de gezondheidszorg:

199524,2 miljard euro
200038,3 miljard euro
200546,5 miljard euro
201061,3 miljard euro
201574,2 miljard euro

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio