CIA-plan om publieke opinie over Afghanistan te manipuleren

Gelekt CIA-document»
Gelekt CIA-document Bron: Wikileaks

De Amerikaanse inlichtingendienst CIA zou een plan ontwikkeld hebben om de publieke opinie over Afghanistan te beïnvloeden. De directe aanleiding daarvoor zou de val van het Nederlandse kabinet over 'Afghanistan' geweest zijn. Vooral het Duitse en het Franse publiek zou volgens de Amerikaanse geheime dienst overtuigd moeten worden van de noodzaak om troepen in het land te houden. 

Dat valt te concluderen uit een CIA-document dat sinds een paar dagen op de klokkenluiderswebsite WikiLeaks.org staat. De authenticiteit van het document werd bevestigd door onderzoeksjournalist Jeremy Scahill.

Vertrouwelijk

De kop boven het document is: Waarom het Rekenen op Apathie Mogelijk Niet Voldoende Is. Onderaan iedere pagina van het document staat dat het 'vertrouwelijk' is en niet bedoeld voor 'buitenlandse ogen'.

De eerste zin van het document: "Het vallen van de Nederlandse regering over de troepenbijdrage aan Afghanistan laat de kwetsbaarheid zien van de Europese steun aan de door de NAVO geleide ISAF-missie".

Het rapport waarschuwt dat de apathie kan omslaan als er in de komende 'voorspelde bloedige zomer' veel slachtoffers gaan vallen. Ook wijzen de opstellers op het gevaar dat, net als in Nederland, ook politici elders kunnen gaan luisteren naar de stemgerechtigden. Daarom is het volgens hen zaak de publieke opinie te beïnvloeden.

Ideale boodschappers

Omdat de Franse bevolking gevoelig zou zijn voor berichtgeving over burgers en vluchtelingen adviseren de opstellers te berichten over Afghaanse vrouwen. Zij kunnen dienen als de "ideale boodschappers voor het humaniseren van de rol van ISAF bij de strijd tegen de Taliban".

Een ander advies is in te spelen op het schuldgevoel van de Fransen. Duidelijk moet worden gemaakt dat het verliezen van de strijd een even groot verlies betekent voor de Afghaanse burgers.

Strijd

Voor het Duitse publiek is, afgaande op het document, een andere strategie beter geschikt. Het advies is de nadruk leggen op de gevolgen voor Duitsland van het verliezen van de strijd in Afghanistan. Berichten die aantonen hoe Duitsland wordt blootgesteld aan "terrorisme, opium en vluchtelingen kunnen eraan bijdragen dat de oorlog sceptici over de streep trekt".

Ook moet de positieve invloed van president Obama niet worden onderschat, staat in het document te lezen. Het zou aantoonbaar schelen als hij zijn steun aan de missie zou uitspreken.

CIA Red Cell

Het document zou gemaakt zijn in opdracht van VS-inlichtingendirecteur Dennis Blair en uitgevoerd door de 'CIA Red Cell'.

Dit is een werkgroep van de CIA die werd opgedragen 'out of the box'-ideeën te formuleren om de Europese steun voor de Afghanistanmissie op peil te houden.

Publieke apathie

De auteurs merken op dat uit onderzoek blijkt dat de bevolkingen van Frankrijk en Duitsland niet erg in de missie zijn geïnteresseerd. Dit "stelde Franse en Duitse leiders in staat om tegenstanders te negeren en gestaag het aantal militairen op te voeren".

Het kopje boven dit deel van de tekst is dan ook: "Publieke apathie maakt het voor de leiders mogelijk de stemgerechtigden te negeren".

WikiLeaks, waar het CIA-document werd gepubliceerd, is een website waar klokkenluiders anoniem documenten kunnen uploaden om ze te delen met de rest van de wereld. Volgens de Culture Show van de BBC heeft WikiLeaks meer scoops gescoord dan The Washington Post, bekend van de onthullingen over de Watergate-affaire. Volgens een studie van het Counterintelligence Center van het Amerikaanse leger is WikiLeaks een veiligheidsrisico voor de VS.

Wikileaks

In het twee jaar oude rapport, te vinden op WikiLeaks, staat dat de organisatie onschadelijk kan worden gemaakt door klokkenluiders te saboteren. Tot frustratie van de CIA blijft de identiteit van de klokkenluiders beschermd door de techniek achter de website. Die maakt het traceren van de mensen die een document aan de site doneren erg moeilijk.

WikiLeaks heeft aangekondigd om op vijf april een onthullende video te publiceren. Daarop zou te zien zijn hoe bij een aanval in Afghanistan burgers en verslaggevers omkomen. 

 

Deel deze pagina

Video en Audio

Meer video en audio