Aanpak jeugdwerkloosheid kan beter

Vacatures in een vestiging van een UWV-werkbedrijf in Rotterdam»
Vacatures in een vestiging van een UWV-werkbedrijf in Rotterdam Foto: ANP

De Tweede Kamer vindt dat het kabinet te weinig doet aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Volgens een Kamermeerderheid zijn er wel allerlei afspraken met de gemeenten, maar ontbreekt het aan concrete resultaten om meer jongeren aan het werk te helpen.

Het CDA-Kamerlid Van Hijum zegt dat er te weinig echte banen zijn gerealiseerd voor jongeren. Het kabinet stak vorig jaar 500 miljoen euro in een actieplan om de gevolgen van de economische crisis voor jongeren te verzachten.

Bedoeling
Dat geld moet gaan naar stageplaatsen bij bedrijven, naar projecten voor leerwerkbanen en naar programma's om jongeren langer op school te laten leren. De bedoeling van het actieplan is om de jeugdwerkloosheid met zeker 35.000 jongeren te verminderen.

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken zei vandaag in een debat in de Tweede Kamer dat het effect van de kabinetsmaatregelen pas later duidelijk wordt.

Volgens Klijnsma doet Nederland het in vergelijking met andere landen in Europa helemaal niet slecht. "Wat het aantal jeugdwerklozen betreft, staan we onderaan de lijst," aldus Klijnsma.

Deel deze pagina

Audio

  • Kamerleden uiten kritiek op aanpak jeugdwerkloosheid De Kamerleden Lempens (SP), van der Vlies (SGP), van Hijum (CDA), Koser Kaja (D66) en Meeuwis (VVD) over de bestrijding van... jeugdwerkloosheid

Video en Audio

Meer video en audio