Wat zijn de voor- en nadelen van biobrandstof.

Al jaren wordt er gezocht naar een alternatief voor de ooit aflopende fossiele brandstoffen. Bij biobrandstof is het de bedoeling dat bij het autorijden minder CO2 vrijkomt dan bij de huidige brandstoffen.In 2007 moet 2 procent van het verkeer op biobrandstof rijden. In 2010 moet dat percentage op ruim 5 procent liggen. Wat zijn de voordelen van biobrandstof, waarom rijden we er nog niet op en wat zijn de nadelen van biobrandstof?Plantaardig

Biobrandstof is een vorm van duurzame brandstof en wordt gewonnen uit plantaardig of dierlijk materiaal. De landbouw is de belangrijkste leverancier van biobrandstoffen. Brandstof voor dieselmotoren, biodiesel, wordt gewonnen uit koolzaadolie, sojaolie, palmolie, zonnebloemolie en jatropha.Brandstof voor benzinemotoren, bio-ethanol, wordt gehaald uit graan, suikerbieten en suikerriet.Bio-ethanol is op het moment de meest voorkomende biobrandstof. Ethanol ontstaat door het vergisten van suikerriet en is toe te voegen aan de huidige brandstof. Technisch hoeft het bijmengen van biobrandstof bij diesel of benzine geen probleem te zijn. De motor van een auto hoeft niet veranderd te worden en ook de tankstations hoeven niets aan te passen.

Vergelijking biobrandstoffen

Bio-ethanol

Vervanger van benzineGemaakt van suikerrietDeels geschikt voor huidige motoren
Bio-ethanol is de meest gebruikte en meest eenvoudigste vervanger van benzine. In feite is alleen de productie van pure alcohol vereist. Gebruik reduceert de uitstoot van CO2 met 50 procent.


Pure plantaardige olie

Vervanger van dieselGemaakt van koolzaadolie en zonnebloemolieNiet geschikt voor huidige motoren
Pure plantaardige olie is de meest eenvoudige vervanger van diesel. Als de olie wordt gemengd met diesel is er geen aanpassing van de motor nodig. 


Biogas

Vervanger van aardgasGemaakt van biomassaNiet geschikt voor huidige motoren
Biogas wordt met name gewonnen bij afvalstortplaatsen. De toepassing van biogas is nog beperkt. Weinig auto's rijden op gas en motoren moeten voor het gebruik van biogas worden aangepast.
 

Cellulose-ethanol

Vervanger van benzineGemaakt van resthoutDeels geschikt voor huidige motoren
Een complexe procedure kan resthout in brandstof omzetten. Het gebruik ervan verminder de CO2-uitstoot met 50 procent.


Biodiesel

Vervanger van dieselGemaakt van koolzaadolie en zonnebloemolieGeschikt voor huidige motoren
Pure plantaardige olie is door een simpele procedure geschikt te maken voor dieselmotoren. In Duitsland en Frankrijk wordt biodiesel op grote schaal toegepast.
Bio-FT-Diesel

Vervanger van dieselGemaakt van biomassaGeschikt voor huidige motoren
Het produceren van bio-FT-diesel is een ingewikkeld, maar duurzaam proces. In Duitsland wil een fabriek per 2008 Bio-FT-diesel gaan maken voor de commerciële markt.


Hydro Thermal Upgrading

Vervanger van dieselGemaakt van biomassaGeschikt voor huidige motoren
HTU wordt bij hoge temperaturen geproduceerd uit biomassa. Een voordeel is dat bij dit proces ook natte biomassa verwerkt kan worden. Het duurt nog jaren voordat deze methode commercieel gebruikt kan worden.


Di-methyl-ether

Vervanger van dieselGemaakt van aardolie, kolen, aardgas, biomassaNiet geschikt voor huidige motoren
Deze brandstof is agressief voor de meeste kunststof en rubbers, zodat er aanpassingen in de auto moeten komen. Auto's hebben  ook grotere tanken nodig of moeten vaker naar de benzinepomp.


Biomethanol

Vervanger van benzineGemaakt van biomassaNiet geschikt voor huidige motoren
In de Verenigde Staten wordt biomethanol gebruikt vermengt met benzine. Biomethanol is in vergelijking met andere biobrandstoffen goedkoop.
Biowaterstof

Vervanger van benzineGemaakt door vergassing van biomassaNiet geschikt voor huidige motoren
Commerciële toepassingen van biowaterstof laten nog jaren op zich wachten.

Het gebruiken van biobrandstoffen heeft niet alleen goede kanten. Naast het nog moeizaam kunnen gebruiken van biobrandstoffen voor commerciële toepassingen zijn er nog andere nadelen.

  • De prijs van biobrandstoffen is vaak nog niet concurrerend met fossiele brandstoffen.
  • De verbouwing van de gewassen kan ten koste gaan van de voedselvoorziening.
  • Bij grootschalig gebruik kunnen Westerse landen te afhankelijk worden van landbouwgronden in andere landen.
  • Bemesting van gewassen draagt ook bij aan het broeikaseffect.  

Deel deze pagina

Nieuws

Video en Audio

Meer video en audio