Nederland kiest
partijen
VVD CDA D66 GroenLinks PvdA Leefbaar Nederland Socialistische Partij Christen Unie SGP LPF overig campagnes agenda
Lijst Pim Fortuyn

De puinhopen van 8 jaar Paars, volgens Fortuyn (NOVA)

Voordat de Lijst Pim Fortuyn zijn partijprogramma online presenteerde, publiceerde lijsttrekker Fortuyn zijn belangrijkste politieke ideeën in zijn boek "De puinhopen van 8 jaar paars".

Hieronder vindt u de belangrijkste punten uit het boek "De puinhopen van 8 jaar paars":

Financiën
· Nutsbedrijven, de NS, Schiphol en de Rotterdamse haven niet privatiseren
· Centrale inkoop van benzine door een Rijksinkoopbureau

Zorg
· Uitgaven twee jaar lang bevriezen, in die periode de arbeidsproductiviteit verhogen, bureaucratie terugdringen en overtollige managers lozen
· Patiënten hun eigen bijdrage laten afkopen met aparte verzekering
· Medici hun tarieven laten bepalen
· Invoering van een sociale dienstplicht van een jaar
· Verplicht keurmerk voor zorgaanbieders
· Onderzoek naar zorgvraag sociale categoriën (inclusief allochtonen)
· WAO alleen bij beroepsziekten
· Werknemer moet aantonen dat hij ziek is als werkgever twijfelt

Onderwijs
· Uitgaven bevriezen, eerst sector saneren
· Einde aan basisvorming en studiehuis
· Afschaffen 'onderwijsverstorende' secundaire arbeidsvoorwaarden onderwijzend personeel
· Betere primaire arbeidsvoorwaarden onderwjizend personeel
· Meer onderwijskrachten
· Boetes voor scholen indien hele klassen geen les krijgen
· Verplicht aantal uren waarop basisschooldirecteuren les moeten geven
· Geen computerlessen op scholen
· Onderwijsinstellingen minder scholieren of studenten laten bedienen

Mobiliteit
· Geen dienstregeling voor treinen, trams en metro. Die moeten om de tien minuten rijden

Veiligheid
· Terugkeer van de gemeentepolitie
· Meer aandacht voor oprollen van criminele netwerken en minder voor het oplossen van individuele inbraak- en diefstalzaken
· Betere prioriteiten voor de politie
· Opheffen Land- en Luchtmacht. Marine moet wel blijven bestaan
· 'Grote schoonmaak' onder officieren en burgerpersoneel Defensie
· Herinvoering tweejarige dienstplicht

Arbeidsmarkt
· Iedereen die een WW-uitkering wil ontvangen, moet Nederlands spreken
· Forse reductie van het aantal ambtenaren

Milieu
· Sanering van de landbouw, met verplichte medewerking van de Rabobank
· Vee onderbrengen in flatgebouwen
· Kerncentrale Borsele moet openblijven

Europa
· Afschaffen Europees parlement
· Herinvoering grenscontroles

Overig
· Het aantal gemeenten moet worden verdubbeld tot duizend
· Het aantal provincies halveren tot zes met aan het hoofd een stadhouder
· Vluchtelingen alleen opnemen uit Frankrijk, Engeland, Duitsland en Denemarken, indien daar iets ernstig gebeurd
· De vluchtelingenorganisatie UNHCR meer geld geven voor opvang van vluchtelingen in de regio
· Geen boetes, maar een retourvlucht eisen van vliegtuigmaatschappijen die asielzoekers naar Nederland brengen
· Herziening en eventueel opzegging van het VN-vluchtelingenverdrag uit 1953
· Gericht emancipatiebeleid voor (allochtone) vrouwen in achterstandswijken
· Korten op de uitkering van iedereen die niet zijn best doeet om te integreren in Nederland
· Achterstandwijken verdelen op basis van land van herkomst en maatschappelijke positie
· Maximaal 10.000 plaatsen voor asielzoekers
· Maximaal zes ministers voor de portefeuilles: Buitenlandse Zaken/Defensie, Binnenlandse Zaken/Justitie, FinanciŽn/Sociale Zaken/ Werkgelegenheid/Economische Zaken, Verkeer/Waterstaat/Landbouw/Ruimtelijke Ordening/Volkshuisvesting/Milieu/Natuurbeheer.
· Een gekozen minister-president

 
 
NOS nieuws NOVA Den Haag Vandaag zoeken stuur een e-mail naar: nederlandkiest@rtv.nos.nl
 
Sitetips AV-archief Den Haag Analyse Columns Stemwijzer De klas Het plein Uitslagen Kiezen Partijen Nieuws NOVA NOS